Déšť

1.
Deštníček
Padá, padá deštíček
na veliký deštníček.
Padá, padá deštík
na veliký deštník.

2.
Déšť
Dešťové kapičky
dostaly nožičky,
běžely po plechu,
dělaly neplechu.

3.
Dešťové kapičky, dostaly nožičky,
běhaly po plechu, dělaly neplechu.

4.
Dešťové kapičky
Dešťové kapičky
dostaly nožičky.
Běhaly po plechu,
dělaly neplechu.
Ťukaly na vrátka,
vzbudily zvířátka.

5.
Prší, prší, jen se leje,
kam koníčky pojedeme,
pojedeme na luka,
až kukačka zakuká,
kukačka už zakukala,
má panenka zaplakala,
kukačko, už nekukej,
má panenko neplakej.

1-5