Logopedie - cvičení vyslovování

Pokud má Vaše dítě problém s vyslovováním nějaké hlásky, zkuste s ním trénovat některou z básniček zaměřených právě na takovou hlásku a uvidíte, jak se výslovnost brzy zlepší. Pro snazší nalezení říkanek zaměřených právě na písmeno, které potřebujete procvičovat jsou říkadla rozdělená do přehledných kategorií: