Vyslovování - Logopedie BĚ, PĚ, VĚ

Spojení BĚ, PĚ a VĚ děti zpravidla nahrazují spojeními BE, PE a VE. Proto je nejsnazší využít hlásku J, kterou se slabiky BE, PE a VE prokládají.

1.
Umyvadlo doma máme,
Pěkně se v něm umýváme.
Před snídaní, k obědu,
To já pěkně dovedu.

2.
Hajej, hajej, pacholátko,
houpe tě tvá maminka.
Pohoupe tě do usnutí,
hajá malá Haninka.

3.
Pěkné poupě tobě dám,
pěkné květy tady mám.
Evě věnuju jich pět,
Podám ti je třeba hned.

4.
Medvěde, medvěde,
Polévka ti nejede.
Medvěde, medvěde,
Kdyby to byl med,
To bys snědl hned.

5.
Sněhuláku, hu, hu, hu!
Kde máš nohy?
Ve sněhu.

1-5