Logopedie Ď, Ť, Ň

1.
Hádě, hádě, háďátko,
Je hadovo mláďátko.

2.
Do díry se myška dívá.
V díře vidí kousek sýra.
Vloudila myška malá,
Aby trochu ochutnala.
Divná věc, ten ementál,
Podiví se šedá myš.
Přede mnou si někdo vzal,
Má plno děr, nevidíš?

3.
Děda dělá dětem lodě,
Děti s nimi chodí k vodě.
Dívají se za lodí,
Jak na vodě závodí.

4.
Táta koupil budíka,
Aby budil Toníka.
Budík tiká, pěkně chodí,
Toníka teď denně budí.

5.
U Matěje na pouti,
Labutě a kohouti,
V autě jednou děti
A blónky letí.

1-5   6-10   11-15   16-20   21-24