Vyslovování - Logopedie H

H je jedinou hláskou, která vzniká přímo v hrtanu.

Pro tvorbu hlásky H je třeba mít ústa mírně otevřená a jazyk ve volné, klidové poloze. Následně vyslovíme hlásku H.

Dobrou pomůckou je přiložená ruka na krku, ohryzku. Jde tak snáze uvědomění si, kde a jak hláska vzniká.

Pokud se hlásku H nedaří vytvořit, zkuste dítěti přiložením jeho ručky na Váš krk ukázat vibrace, které při vyslovování tého hláskyk vznikají.

1.
Sněhuláku, hu, hu, hu!
Kde máš nohy?
Ve sněhu.

2.
Hynek Hanu houpá,
houpy, houpy, hou.
Ta kouká a houká,
hou a hou a hou.
Mnoho Hynku nehoupej,
a ty Hanko nehoukej.

3.
Hajej, hajej, pacholátko,
houpe tě tvá maminka.
Pohoupe tě do usnutí,
hajá malá Haninka.

4.
Hop koníčku hopsa hejsa,
pojedeme do Brandejsa.
Hop koníčku houpy hou,
pojedeme za duhou.

5.
Houká sova: hú hú hú,
houkat vám už nebudu.
Zahoukala naposledy,
schovala se do dubu.

1-5