Vyslovování - Logopedie M, B, P

Tvorba a vyslovování M

M je nosová hláska. Při tréninku nám dobře poslouží samohláska A. Stačí, když s otevřenými ústy dítě vysloví dlouze A a v průběhu vyslovování zavře ústa. V závěru má být slyšet hláska M.

Když už dítě spolehlivě vyslovuje M jako dozvuk při vyslovování A a zavírání úst, zkoušíme vyslovovat M samostatně a se zavřenými rty.

Tvorba a vyslovování P

Když se dítěti nedaří vyslovování písmene, hlásky P napodobování a již má osvojeno vyslovování hlásky M, můžeme toho využít. Dítěti, které má stisknuté rty k sobě, držíme nos prsty, tak, aby dítě nemohlo vydechnout vzduch nosem). Když v tuto chvíli vysloví šeptem hlásku M, ozve se hláska P.

Tvorba a vyslovování B

Hlásku B učíme v podstataaě stejně, jako hlásku P. tedy navozováním z hlásky M. Další možností je tvorba nápodobou, tedy sevřením rtů, nafouknutím tváře a hlasitým vyslovováním B.

1.
Půjdeme do vody,
to budou závody.
Pepa nás povede,
ten plavat dovede.
Pepa se nedal,
doplaval nejdál.

2.
Bouchá to tu bum bum bum,
u babičky bude dům,
u domu i bouda bude,
kdopak v boudě bývat bude?

3.
Máme doma mámu,
máme doma tátu.
Máma nám dá boty.
A táta kalhoty.

4.
Máme doma dědu,
máma doma bábu.
Děda nám dá knihu,
a bába koblihu.

5.
Paci, paci, pacičky,
máma koupí botičky.
A tatínek pásek,
za myší ocásek.

1-5   6-10   11-15   16-17