Vyslovování - Logopedie R a Ř

Vyslovování R je velmi náročné a činí problém i mnoha dospělým. Současně je také branou k vyslovování Ř. Když dítě neumí R je pro něj velmi obtížné zvládnout Ř.

Hláska R se tvoří tak, že s otevřenou pusou se jazyk dotýká dásní těsně za horními řezáky. Následně vydechovaný proud vzduchu rozvibruje špičku jazyka. A ústa se nesmí při vyslovování zavřít. Popsané cvičení lze provádět pouze při vyvinuté obratnosti jazyka.

Tvorba R je natolik složitá, že je doporučováno spíše vyhledávat odborníka, než se neúspěšně trápit doma.

Tvorba a vyslovování Ř

Hlásku Ř odvodíme z hlásky R. Když dítě neumí správně vyslovit R pak není možné naučit jej správně vyslovit Ř. Jen výjimečně se stává, že začně používat nejdříve hlásku Ř a až potom hlásku R. Pokud tedy dítě neumí vyslovit R a ani Ř, je třeba začít nejdříve s trénovním R.

A jak na vyslovování Ř?

Zuby se přitisknou k sobě a našpulí se rty. Následně se s citem a potichu vysloví R. Když s takto nastaevnými mluvidly dítě trochu přitlačí na vyslovované R, ozve se Ř. Dobré pak je hlásku Ř zkoušet rovnou ve slovech a celých básničkách.

1.
Řeřicha, řetkev, křen a tuřín,
držte mě, držte, já dnes zuřím.

Cukr, ringle, fazol, hrách,
utíkejte, mějte strach.


2.
Řeřicha, řetkev, křen a tuřín,
držte mě, držte, já dnes zuřím.

Cukr, ringle, fazol, hrách,
utíkejte, mějte strach.


3.
Na co zebra doma má
Pruhovaná pyžama?
Aby ani během spaní
Neztratila pruhování.
Na to doma zebra má
Pruhovaná pyžama.

4.
Holoubek vrká: Vrkú
asi má vrkátko v krku.
Cvrček cvrká cvrky cvrky,
na pasece mezi smrky.

5.
Řežu, řežu dříví,
až jsem celý křivý.
Řežu dříví z ořechu,
narovnám je pod střechu.
Řežu dříví na polínka,
vaří kaši Kateřinka.

1-5   6-10   11-15   16-20   21-25   26-30   31-35   36-37