Vyslovování - Logopedie Š, Č, Ž

Pro správnou výuku je důležité, aby dítě úmělo tyto hlásky správně rozlišovat. Pomozte si například obrázky kočičky, mašinky a žirafy. Když si prohlížíté obrázky, říkejte např. "na kočičku voláme ččččč, mašinka dělá šššš a tohle je žžžirafa". Po chvilce tréninku vy vyslovíte slovo s jednou sykavkou, které není na obrázku, třeba čaj. Dítě pak ukáže, řekne, co slyšelo (na obrázku). Postupně s náhodně střídáte slova a dítě ukazuje. Je třeba toto trénovat, dokud dítě spolehlivě nerozlišuje Š, Č a Ž.

Hláska Č a její tvorba

Při tvorbě hlásky Č jsou zuby u sebe, rty našpulené do kroužku a jazyk leží volně, mírně vzadu a nedotýká se zubu. Až umí dítě takhle nastavit rty, jazyk i zuby, vysloví šeptem hlásku Ť několikrát za sebou. No a když při šeptání trochu přitlačí ozve se hláska Č. Je vhodné trénovat na slovech, která mají Č na konci.

Hláska Š a její tvorba

K tvorbě hlásky Š poslouží hláska Č. Postavení úst, jazyka i zubů je stejné jako u Č. Pak už stačí jen prodlouženě vyslovit hlásku Č a ozve se Š.
Nebo zkuste při postavení mluvidel pro Č a napodobit zvuk vláčku - ŠŠŠ. Dobré je trénovat na slovech, která mají hlásku Š na konci.

Hláska Ž a její tvorba

U hlásky Ž tvorba opět vychází ze Š. Stačí, když dlouze dítě vyslovuje hlásku ŠŠŠ a přidává na hlasitosti. Pak se ozve Ž.
Narozdíl od Č a Š je vhodné hlásku Ž trénovat u slov, kde se vyskyutuje na začátku. Je také vhodné vyslovovat hlásku dlouze.

1.
Čáp čeká na děti,
Čápata neletí.
Čáp čeká u vody,
Budou čapí hody.

2.
Naše malá kočička,
maličká má očička.
Číhá často na myšku,
kotě čeká v pelíšku.
Často čichá do pekáče,
často chodí na koláče
myška maličká.
Číhá na ni naše kočka,
až se jednou myšky dočká,
bude honička.

3.
Všechny myši v šedé chýši mají šaty šedé.
Všechny myši v šedé chýši šedý myšák vede.

4.
Žába žení žabáka,
Žabák ani nekváká.
Žádnou ženu nechtěl mít,
Chtěl v kaluži klidně žít.

5.
Babiččina kočička
Má kulatá očička
Maličké má tlapičky,
Jak mívají kočičky.
Čilou kočku pochovám,
Pak jí koláč, mlíčko dám.

1-5   6-10   11-15   16-18