Náhodně vybraná říkanka

Říkadlo bylo vybráno z kategorie "Logopedie BĚ, PĚ, VĚ"

Po každém načtení stránky se zobrazí jiná, náhodně vybraná říkanka.

Reload (obnovení) stránky můžete provést klávesou F5, nebo kliknutím na odkaz vlevo s názvem "Náhodná říkanka"
A tady je to náhodné říkadlo


Hajej, hajej, pacholátko,
houpe tě tvá maminka.
Pohoupe tě do usnutí,
hajá malá Haninka.